17/5/12

Επιμύθιον

Νεκρή Ελιά
Τα 30 αργύρια δεν λογίζονται κακή συναλλαγή όταν έχεις ήδη ξεπουλήσει την ψυχή σου!

Δεν υπάρχουν σχόλια: