16/8/10

Νέος τηλεπικοινωνιακός χειμώνας

Διαβάστε το ακόλουθο άρθρο για να δείτε πως η "ρύθμιση" λειτουργεί ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Μια λογική συνέπεια όπου και όταν οι επενδύσεις υποδομών απαιτούν "σοβαρά" ποσά και "σοβαρούς" παίκτες και η αγορά αδυνατεί να λειτουργήσει. Ο τεχνοκρατικός όρος που περιγράφει αυτές τις συνθήκες είναι: Μarket Failure. (Το παράδειγμα είναι ιδιαίτερα παιδευτικό και για τις προς απελευθέρωση αγορές ενέργειας και μεταφορών, κυρίως των σιδηροδρόμων).
Σε συνδιασμό μάλιστα με την κυβερνητική αδυναμία να χαράξει ξεκάθαρη γραμμή (χωρίς υποχρεωτικά κάποια κρατική παρέμβαση) κάτι που οφείλεται στην αβουλία, άγνοια και ανικανότητα των κυβερνούντων, οδηγούμαστε σε νέο τηλεπικοινωνιακό χειμώνα με την Ελλάδα να αποκλίνει παρά να συγκλίνει με τον μέσο όρο των λοιπών κρατών της ΕΕ.
Διαβάστε περισσότερα »

Δεν υπάρχουν σχόλια: