29/8/10

Ο φόβος

Έλαβε τέλος πια το παραμύθι...
με το μαντρί και τον κακό το λύκο!

Το μαντρί τ'αφάνισαν
τα πρόβατα τα ίδια
όταν για τσοπάνη τους
διαλέξανε τον λύκο...

Από την ώρα, μάλιστα, που
μπήκε στο μαντρί,
έπαψε πιά ο κίνδυνος
να βρίσκεσαι απ' έξω

Και τι θ'απογενούμε πιά
χωρίς παραμύθι,
χωρίς μαντρί
και λύκο;

Ο φόβος,
που μέχρι σήμερα
εφύλαγε τα έρμα,
ήταν μια κάποια λύσις...

Δεν υπάρχουν σχόλια: