4/1/13

Μια διαφορετική προσέγγιση...

...στο άλυτο πρόβλημα που ακούει στο όνομα Έλληνας!


του Γεωργίου Αναστασόπουλου*

Σύμφωνα με το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, κάθε μονωμένο σύστημα στη φύση οδεύει προς τη κατάσταση της θερμοδυναμικής ισορροπίας, δηλαδή προς μεγιστοποίηση της εντροπίας του, ήτοι προς τη κατάσταση της ελαχιστοποίησης της εσωτερικής του ενέργειας. Όμως μεγιστοποίηση της εντροπίας σημαίνει αύξηση της αταξίας.

Τελικά τι γίνεται; Η φύση οδηγείται σε τάξη ή σε αταξία;

Το ερώτημα αυτό είναι θεμελιακό για τη φυσική και μόνο τα τελευταία χρόνια αρχίζει να διαφαίνεται μια πιθανή απάντησή του, με τη μελέτη συστημάτων μακριά από τη θερμοδυναμική ισορροπία, η οποία γίνεται με τη βοήθεια μη γραμμικών μαθηματικών, γνωστών και ως θεωρία του χάους.

Έτσι μπορούμε να πούμε, ότι... σ'ένα σύστημα που βρίσκεται μακριά από τη κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας η εντροπία του αυξάνεται , δηλαδή το σύστημα οδηγείται στο χάος και την αταξία, μόλα ταύτα, μπορούν μερικά τμήματα του συστήματος, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να αυτοοργανώνονται, και να παρουσιάζουν πολύ πολύπλοκες δομές, παραβιάζοντας τοπικά το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο.

Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του έμβιου κόσμου, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί και σε ανόργανα συστήματα.

Άρα η φύση είναι εν’ γένει απλή και οικονόμα.

Που και που όμως κάνει τις σκανδαλιές της.

Προφανώς σε μια απ' αυτές τις σκανδαλιές, δημιουργήθηκαν και οι Έλληνες!

----------
* Δρ. Μηχανολόγος Μηχ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: