29/7/10

Απελευθέρωση των οδικών μεταφορών

Η θέση του "Forum για την Ελλάδα" σχετικά με την απελευθέρωση των οδικών μεταφορών:
http://www.forumgreece.gr/?view=news

Δεν υπάρχουν σχόλια: