29/7/10

Που δεν έχουν δίκιο οι μεταφορείς


Η (υπερ)αξία μια εταιρείας μεταφορικού έργου δεν (πρέπει να) προκύπτει από τις μονοπωλικά ελεγχόμενες άδειες που έχει στην κατοχή της αλλά από τον τζίρο της, την κερδοφορία της, (δηλ. τα οικονομικά της αποτελέσματα), το πελατολόγιό της, την φήμη της και την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: