28/9/07

Επιθεωρώντας Διεργασίες - 2 τόμοι


Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΓΚΙΟΥΡΔΑ το μοναδικό, στην ελληνική γλώσσα, σύγγραμμα "Επιθεωρώντας Διεργασίες" που συνέγραψε ο Δρ. Γεώργιος Αναστασόπουλος. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD με πλούσιο υλικό, ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ Πρότυπα και ειδικές προσφορές.

Το, 606 σελίδων (εκδίδεται σε δύο τόμους), σύγγραμμα "Επιθεωρώντας Διεργασίες" περιγράφει το περιβάλλον και τις απαιτήσεις διενέργειας «αποδοτικών» επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης.

Η επιθεώρηση αποτελεί, ίσως, σήμερα ένα από τα πιο αποτελεσματικά «εργαλεία» για την βελτίωση της αποδοτικότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Αποτελεί όμως και γεγονός ότι πολλές επιθεωρήσεις από «εργαλείο» βελτίωσης μετατρέπονται στην καλύτερη περίπτωση σε γραφειοκρατικό μηχανισμό και στην χειρότερη σε μηχανισμό ελέγχου και καταπίεσης του επιθεωρούμενου. Αυτό οφείλεται σε ανεπαρκείς επιθεωρητές είτε σε ανεπαρκείς διοικήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται δράση. Και η δράση προϋποθέτει γνώση.

Η παρούσα έκδοση περιγράφει το περιβάλλον και τις απαιτήσεις διενέργειας «αποδοτικών» επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης. Καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις για εσωτερικές επιθεωρήσεις (πρώτου μέρους), είτε για επιθεωρήσεις προμηθευτών (δευτέρου μέρους) είτε ακόμη και για επιθεωρήσεις πιστοποίησης (τρίτου μέρους).

Οι αρχές επιθεώρησης της παρούσας έκδοσης δύναται, επίσης, να εφαρμοσθούν σε, διαφορετικά του ISO 9001, Συστήματα Διαχείρισης όπως στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ( ISO 14001), Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας ( OHSAS 18001), Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ( ISO 22000 - HACCP ), ISO 27000, SA 8000, ISMC κλπ.

Και τα δύο τεύχη υποστηρίζονται από CD που περιλαμβάνουν τα αυθεντικά πρότυπα ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 και ISO 19011 καθώς και μια σειρά άλλων υποστηρικτικών εγγράφων που χρησιμοποιούνται ως αναφορές ή παραδείγματα. Τα πρότυπα παρέχονται βάσει σύμβασης με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Γλώσσα έκδοσης: Ελληνική
Εκδόσεις: ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ Β.
Πρώτος Τόμος: Σελίδες 289 (περιλαμβάνει CD)
Δεύτερο Τόμος: Σελίδες 317 (περιλαμβάνει CD)


Περιεχόμενα των βιβλίων

Επιθεωρώντας Διεργασίες, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9000, Πρώτο Βιβλίο
Αναλύονται οι ενότητες:
Εξέλιξη των Συστημάτων Ποιότητας
Ορισμοί και Πρότυπα
Διαπίστευση και Πιστοποίηση
Τυποποίηση και Αξιολόγηση Συμμόρφωσης
Ο ρόλος των IAF και ILAC
Επιλογή και Χρήση των Προτύπων της Σειράς ISO 9000
Αρχές Διαχείρισης της Ποιότητας
Αντικείμενο Εφαρμογής και Εξαιρέσεις ΣΔΠ
Ανάλυση Παραγράφου 4 του ISO 9001:2000 – Απαιτήσεις ΣΔΠ
Ανάλυση Παραγράφου 5 του ISO 9001:2000 – Απαιτήσεις για την Διοίκηση
Ανάλυση Παραγράφου 6 του ISO 9001:2000 – Απαιτήσεις Διαχείρισης Πόρων
Ανάλυση Παραγράφου 7 του ISO 9001:2000 – Απαιτήσεις Υλοποίησης Προϊόντος
Ανάλυση Παραγράφου 8 του ISO 9001:2000 – Απαιτήσεις για Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση
Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης του ISO 9001:2000

Επιθεωρώντας Διεργασίες, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9000, Δεύτερο Βιβλίο
Αναλύονται οι ενότητες:
Ορίζοντας την Διεργασία
Καθορισμός και Απεικόνιση Διεργασιών
Διεργασίες και Αντικειμενικοί Σκοποί για την Ποιότητα
Επιθεωρώντας Διεργασίες
Επιθεώρηση με «Προστιθέμενη Αξία»
Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης – Πρότυπο ISO 19011
Δραστηριότητες Επιθεώρησης
Τεχνικές και Εργαλεία Επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης
Ικανότητα και Αξιολόγηση των Επιθεωρητών – Πρότυπο ISO 19011
Προδιαγραφές IPC
Αυτοαξιολόγηση
Συγκεντρωτικός Ερμηνευτικός Πίνακας Ορολογίας Συστημάτων Διαχείρισης

Για πληροφορίες ή παραγγελίες επικοινωνείστε με το τμήμα πωλήσεων της CHECK POINT στα τηλ. 210-9945945, 210-9941241 ή με email στο sales@checkp.info ή...

...προμηθευτείτε τώρα on-line την έκδοση αυτή από τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ή ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ή από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο των ΕΚΔΟΣΕΩΝ Β. ΓΚΙΟΥΡΔΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: