28/9/07

Στο Συμβούλιο Διαπίστευσης του ΟΗΕ (UNFCCC Accreditation Panel) για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου Kyoto εκλέχθηκε ο Γ. Αναστασόπουλος

Ο Δρ. Γεώργιος Αναστασόπουλος, εκλέχθηκε στις 3 Αυγούστου 2006 μέλος του Συμβουλίου Διαπίστευσης του UNFCCC (United Nations Framework Convention for Climate Control). Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας εκλέγεται σε αυτό το όργανο του ΟΗΕ.
Το Συμβούλιο Διαπίστευσης (Accreditation Panel) του UNFCCC συντονίζει τις διαδικασίες διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης από όλο τον κόσμο που δραστηριοποιούνται στην αξιολόγηση και πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζονται στα πλαίσια μηχανισμών και προγραμμάτων για την επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου του Kyoto.
Το πρωτόκολλο του Kyoto προβλέπει την δραστική μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων που ευθύνονται για την ανάπτυξη του "φαινομένου του θερμοκηπίου" που απειλεί τις κλιματολογικές συνθήκες του πλανήτη μας.
Ο Δρ. Γεώργιος Αναστασόπουλος από το 2004 έχει εκλεγεί Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Φορέων Πιστοποίησης Επαγγελματιών IPC/IATCA (www.ipcaweb.org).

Δεν υπάρχουν σχόλια: